kiểm định bình chứa khí nén

Kiểm định an toàn máy nén khí

Kiểm định an toàn máy nén khí có bình chứa đi kèm là hoạt động kiểm tra và thử nghiệm theo một quy trình kiểm định đã được Nhà nước phê duyệt để đảm bảo thiết bị được vận hành an toàn trong quá trình sử dụng.

Máy nén khí có bình chứa đi kèm là thiết bị thuộc "Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động". Đơn vị sử dụng phải thực hiện công tác kiểm định kỹ thuật an toàn cho thiết bị trước khi đưa vào sử dụng.

Máy nén khí có bình chứa đi kèm được kiểm định trong các trường hợp sau:

 • Kiểm định lần đầu trước khi đưa thiết bị vào sử dụng.

 • Ngay khi hết thời hạn kiểm định được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định.

 • Kiểm định bất thường khi có sửa chữa các bộ phận chịu áp lực hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Nội dung kiểm định máy nén khí có bình chứa đi kèm

Máy nén khí có bình chứa đi kèm được kiểm định viên xem xét và đánh giá các hạng mục sau đây:

 • Xem xét hồ sơ kỹ thuật của máy nén khí, bình chứa khí nén theo QCVN 01:2008/BLĐTBXH

 • Kiểm tra các cơ cấu an toàn, bảo vệ của máy nén khí (Bao che, van an toàn, rơ le áp suất, áp kế ...)

 • Kiểm định bình chứa khí nén theo quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực do Bộ LĐTBXH đã ban hành.

 • Kiểm tra an toàn điện

Giấy chứng nhận kiểm định máy nén khí

Giấy chứng nhận kiểm định máy nén khí được tổ chức kiểm định cấp ngay sau khi kết quả kiểm định đạt yêu cầu. Hồ sơ kiểm định máy nén khí có bình chứa đi kèm bao gồm:

 • Hồ sơ kỹ thuật (lý lịch, bản vẽ cấu tạo, báo cáo kiểm tra và thử nghiệm bình chịu áp lực) phù hợp với quy chuẩn Việt nam.

 • Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn có xác nhận giữa kiểm định viên và đại diện của đơn vị sử dụng.

 • Tem kiểm định đã được đăng ký với cơ quan chức năng.

 • Giấy chứng nhận kết quả kiểm định theo mẫu quy định

Thời hạn kiểm định của máy nén khí có bình chứa đi kèm

Thời hạn kiểm định của máy nén khí phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của bình chứa khí nén đi kèm.

 • Thời hạn kiểm định định kỳ là 03 năm đối với máy nén khí có bình chứa khí nén có thời gian sử dụng dưới 12 năm

 • Đối với những bình chứa khí nén có thời hạn sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 02 năm

 • Thời hạn kiểm định máy nén khí là 01 năm đối với những bình chứa khí nén có thiết bị sử dụng trên 24 năm.

Công ty kiểm định máy nén khí

Kiểm định kỹ thuật an toàn máy nén khí là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Chỉ những tổ chức, cá nhân đã được Nhà nước cấp phép mới đủ chức năng thực hiện công việc này.

Liên hệ kiểm định kỹ thuật an toàn máy nén khí với SITC theo thông tin sau:

Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC)

Địa chỉ: 26 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 66760055

Email: info@kiemdinhsitc.com