Kiểm định kích thủy lực

Kiểm định kích thủy lực

Kiểm định kích thủy lực là hoạt động kiểm tra, thử nghiệm khả năng làm việc an toàn ở mức tải trọng cao nhất cho phép đồng thời kiểm tra độ chính xác lực kế của kích thủy lực so với lực kế chuẩn.

Kiểm định kích thủy lực (hydraulic jacks) là hoạt động kiểm tra, thử nghiệm khả năng làm việc an toàn ở mức tải trọng cao nhất cho phép đồng thời kiểm tra độ chính xác lực kế của kích thủy lực so với lực kế chuẩn.

Tiêu chuẩn kiểm định kích thủy lực (hydraulic jack)

Tiêu chuẩn kiểm tra, thử nghiệm được sử dụng trong quá trình kiểm định kích thủy lực:

 • ANSI B30.1, Jacks, Industrial Rollers, Air Casters, and Hydraulic Gantries

 • ASME PALD, Safety Standard for Portable Automotive Lifting Devices

Có thể viện dẫn các tiêu chuẩn kiểm định kích thủy lực khác theo yêu cầu của đơn vị sử dụng.

Các chỉ tiêu cần đánh giá khi kiểm định kích thủy lực

Quá trình kiểm định kích thủy lực cần chú ý đến các vấn đề sau:

 • Chuẩn bị mặt bằng và thiết bị thử nghiệm (lực kế, pa lăng, khung treo siêu tĩnh …)

 • Kiểm tra tình trạng bên ngoài của kích thủy lực, cylinder, các thiết bị đo lường (lực kế)

 • Kiểm tra tình trạng kỹ thuật các mối hàn trên kích thủy lực

 • Kiểm tra hệ thống truyền động: Bơm, đường ống thủy lực

 • Kiểm tra nút dừng khẩn cấp

 • Thử nghiệm ở tải trọng lớn nhất cho phép mà đơn vị chế tạo đã công bố.

 • Kiểm định đồng hồ áp lực đi kèm hệ thống kích thủy lực

Đánh giá kết quả

Kích thủy lực được coi là đạt yêu cầu khi:

 • Có khả năng chịu được tải trọng ở mức tải thiết kế mà đơn vị chế tạo quy định

 • Không tụt áp trong quá trình kiểm tra

 • Không rò rỉ dầu ở cylinder và đường ống

 • Không có biến dạng bất thường trong quá trình thử nghiệm

Đơn vị kiểm định ban hành Giấy chứng nhận kiểm định kích thủy lực khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.