Đo áp suất dư cầu thang thoát hiểm

Đo áp suất dư cầu thang thoát hiểm

Đo áp suất dư cầu thang thoát hiểm hay đo chênh áp cầu thang, buồng thang là công việc rất quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống tạo chênh áp trong các buồng thang thoát hiểm ở các tòa nhà cao tầng vẫn hoạt động bình thường khi có hỏa hoạn xảy ra.

Đo áp suất dư cầu thang thoát hiểm hay còn gọi là đo chênh áp buồng thang là xác định độ chênh lệch áp suất bên trong cầu thang so với bên ngoài.

Mục đích đo áp suất dư cầu thang, buồng thang thoát hiểm nhằm:

 • Đo áp suất dư (dương) bên trong cầu thang, buồng thang thoát hiểm để khẳng khói không lùa vào buồng thang khi có hỏa hoạn xảy ra.

 • Đảm bảo hệ thống tạo áp suất dư (chênh áp) của tòa nhà vẫn hoạt động bình thường

 • Là bằng chứng pháp lý để cung cấp cho cơ quan phòng chống chữa cháy (PCCC) khi thanh tra, kiểm tra công tác an toàn phòng chống cháy nổ.

Đo chênh áp cầu thang, buồng thang thoát hiểm

Quy chuẩn, tiêu chuẩn đo áp suất dư cầu thang thoát hiểm

 • QCVN 06:2010/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

 • TCVN 2622: 1995, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế

 • TCVN 6160: 1996, Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế

 • TCXD 232: 1999, Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu

Quy trình đo áp suất dư cầu thang thoát hiểm

Quy trình đo, kiểm tra, đánh giá áp suất dư cầu thang, buồng thang thoát hiểm được thực hiện qua các bước cơ bản sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

Thực hiện kiểm tra các hồ sơ sau:

 • Hồ sơ kỹ thuật thiết bị tạo áp suất dư

 • Các chứng chỉ kiểm tra, thử nghiệm của cửa chống cháy

 • Báo cáo kết quả đo chênh áp buồng thang lần trước (nếu có)

Bước 2: Khám xét kỹ thuật hệ thống

 • Kiểm tra động cơ quạt hút

 • Kiểm tra độ kín các cửa tầng

 • Xem xét lối ra cửa thoát nạn

 • Kiểm tra lực đóng, mở các cửa tầng

Bước 3: Đo áp suất dư cầu thang thoát hiểm

 • Đóng kín các cửa tầng

 • Lắp đặt thiết bị đo theo sơ đồ hướng dẫn của máy đo áp suất dư

 • Đo và ghi các giá trị đo vào biên bản hiện trường

Bước 4: Xử lý kết quả kiểm tra

 • Ban hành báo cáo kiểm tra nếu kết quả kiểm tra được coi là đạt yêu cầu. Trị số đo chênh áp cầu thang, buồng thang thoát hiểm lớn hơn hoặc bằng 2 KN.

 • Lập biên bản kiến nghị khắc phục, sửa chữa nếu kết quả kiểm tra không phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá.

Thiết bị đo áp suất dư cầu thang thoát hiểm

Chi phí đo áp suất dư cầu thang, buồng thang thoát hiểm

Chi phí đo áp suất dư cầu thang thoát hiểm phụ thuộc vào quy mô của cầu thang, buồng thang. Hãy liên hệ với SITC để nhận được chi phí và dịch vụ tốt nhất ngay hôm nay.

Các bài viết liên quan