Kiểm định áp kế

Kiểm định áp kế

Kiểm định áp kế là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực hiện để đánh giá, xác nhận áp kế đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Kiểm định áp kế là biện pháp kiểm soát về đo lường do tổ chức kiểm định phương tiện đo được chỉ định thực hiện để đánh giá, xác nhận áp kế đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Quy trình kiểm định áp kế lò xo

Kiểm định áp kế tuân theo các quy định tại ĐLVN 08: 2011 “Quy trình kiểm định áp kế kiểu lò xo” do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Việt nam biên soạn.

Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau:

 • Áp kế cần kiểm định phải ở tình trạng hoạt động bình thường. Kim không bị cong hoặc bị gãy, mặt số, ren, đầu nối và các chi tiết khác không bị hỏng.

 • Kính của áp kế không có vết nứt, bọt, bẩn, mốc và không có các khuyết tật khác cản trở việc đọc số.

 • Vỏ của áp kế dùng trong môi trường khí nén phải có chỗ thoát khí để khí thoát dễ dàng.

 • Trên áp kế cần kiểm định phải ghi đầy đủ: Đơn vị đo, độ chính xác/cấp chính xác, môi trường đo (đối với chất khí đặc biệt), số chế tạo, hãng sản xuất.

Kiểm tra kỹ thuật

 • Đơn vị đo lường phù hợp với pháp luật quy định

 • Giá trị độ chia của thang đo phù hợp

 • Việc đánh số thang đo phải thích hợp với vạch chia.

 • Ở trạng thái không làm việc, kim chỉ thị phải áp sát vào chốt tỳ trùng với vạch “0” hoặc lệch với vạch “0” một giá trị không vượt quá sai số cơ bản cho phép.

Kiểm tra đo lường

 • Kiểm tra sai số cho phép của áp kế: theo chiều tăng và giảm

 • Sai số đàn hồi không được vượt quá giá trị tuyệt đối của sai số cơ bản cho phép

 • Đối với áp kế cần kiểm định có hai kim, sai lệch giữa hai kim tại mỗi điểm đo ở lần tăng và lần giảm áp suất không được vượt quá sai số cơ bản cho phép.

Kiểm định áp kế

Kết quả kiểm định áp kế

 • Áp kế kiểu lò xo đạt yêu cầu kỹ thuật được cấp giấy chứng nhận kiểm định, dán tem kiểm định.

 • Áp kế kiểu lò xo không đạt thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định

 • Chu kỳ kiểm định áp kế kiểu lò xo là: 01 năm

Chi phí kiểm định áp kế

Giá kiểm định áp kế phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Thang đo áp kế cần kiểm định

 • Số lượng áp kế

 • Địa điểm kiểm định áp kế: Thực hiện công tác kiểm định áp kế tại đơn vị sử dụng hay tại đơn vị kiểm định.

Để nhận được chi phí kiểm định hợp lý, hãy liên hệ trực tiếp với SITC. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Các bài viết liên quan