Kiểm định bàn nâng

Kiểm định bàn nâng

Bàn nâng hàng hóa, bàn nâng xe ô tô là những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Đơn vị sử dụng bàn nâng phải thực hiện công tác kiểm định kỹ thuật an toàn. Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị được Nhà nước chỉ định thực hiện chức năng kiểm định bàn nâng ô tô, bàn nâng hàng hóa.

Kiểm định hàn nâng (bàn nâng ô tô, bàn nâng hàng hóa) hay kiểm định kỹ thuật an toàn bàn nâng là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành thiết bị.

Bàn nâng, sàn nâng được kiểm định dưới các hình thức sau:

 • Kiểm định lần đầu: Là chế độ kiểm định bàn nâng sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng

 • Kiểm định định kỳ: Khi hết thời hạn kiểm định ghi trên phiếu kết quả kiểm định lần trước bàn nâng, sàn nâng phải được tái kiểm định

 • Chế độ kiểm định bất thường: Bàn nâng, sàn nâng được kiểm định sau khi có cải tạo, sửa chữa lớn hoặc khi có sự cố và đã được khắc phục xong. Khi thay đổi vị trí lắp đặt hoặc ngưng sử dụng trên 12 tháng.

Tại sao phải kiểm định bàn nâng, sàn nâng

Thực hiện kiểm định bàn nâng, sàn nâng nhằm:

 • Đảm bảo an toàn cho người vận hành và môi trường xung quanh

 • Đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển hàng hóa, ô tô

 • Tuân thủ quy định của pháp luật khi sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kiểm định bàn nâng

Các tiêu chuẩn an toàn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng trong quá trình kiểm định bàn nâng ô tô, hàng hóa:

 • QCVN 22:2010/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị tháo dỡ

 • QTKĐ 11:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bàn nâng

 • TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật

 • TCVN5206:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng

 • TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn chung

 • TCVN5209:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện

 • TCVN 5179:90, Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn

 • TCVN9358 : 2012, Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung

 • BSEN 1570:1998 + A2:2009 Safe requirements for lifting table (Yêu cầu an toàn đối với bàn nâng)

Việc kiểm định bàn nâng có thể theo tiêu chuẩn khác khi có yêu cầu của đơn vị sử dụng, đơn vị chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn không được thấp hơn mức quy định trong nước.

Quy trình kiểm định bàn nâng

Quy trình kiểm định bàn nâng hàng, sàn nâng ô tô được thực hiện tuần tự qua các bước cơ bản sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

 • Kiểm tra hồ sơ lắp đặt bàn nâng, sàn nâng

 • Xem xét bản vẽ, lý lịch thiết bị

 • Nhật ký vận hành, bảo trì, sửa chữa (đối với kiểm định định kỳ, bất thường)

 • Hồ sơ kiểm định lần trước

Bước 2: Kiểm tra bên ngoài

 • Kiểm tra vị trí lắp đặt, hệ thống điện điều khiển. Các biện pháp an toàn

 • Kiểm tra sự phù hợp các bộ phận, chi tiết và thông số kỹ thuật so với hồ sơ.

 • Xem xét lần lượt và toàn bộ các cơ cấu và bộ phận của bàn nâng. Các kết cấu kim loại khung chịu lực, sàn nâng. Các mối hàn, mối ghép bulong, đinh tán.

 • Kiểm tra Puly, cáp và các chi tiết cố định

 • Kiểm tra kỹ thuật hệ thống thủy lực: Xilanh, đường ống

 • Xem xét báo cáo kết quả đo điện trở nối đất và cách điện

 • Kiểm tra các cơ cấu an toàn, bảo vệ

Bước 3: Kiểm tra kỹ thuật - Thử nghiệm

Bàn nâng được thử nghiệm ở các chế độ sau:

 • Thử không tải để kiểm tra hoạt động của tất cả các cơ cấu nâng hạ. Các thiết bị an toàn, phanh, hãm an toàn. Hệ thống dẫn động và điều khiển

 • Tiến hành thử tải tĩnh ở tải trọng bằng 125%SWL

 • Thử tải động ở mức 110%SWL

Việc thử nghiệm được coi là đạt yêu cầu khi các cơ cấu và thiết bị hoạt động đúng theo tính năng thiết kế. Kết cấu kim loại không có biến dạng bất thường nào.

Kiểm định bàn nâng ô tô SITC

Bước 4: Xử lý kết quả kiểm định

 • Lập biên bản kiểm định bàn nâng. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch, dán tem kiểm định (khi đạt yêu cầu)

 • Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định bàn nâng cho đơn vị sử dụng.

Thời hạn kiểm định bàn nâng hàng, bàn nâng ô tô

 • Thời hạn kiểm định định kỳ là 02 năm. Đối với bàn nâng, sàn nâng có thời gian sử dụng trên 10 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.

 • Hạn kiểm định định kỳ bàn nâng, sàn nâng có thể bị rút ngắn hơn do các quy định khác của nhà chế tạo hoặc yêu cầu đơn vị sử dụng

Tổ chức, cá nhân nào đủ điều kiện thực hiện kiểm định an toàn bàn nâng

Lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Chỉ có các tổ chức và cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới có đủ điều kiện để thực hiện công việc này.

Chi phí kiểm định bàn nâng ô tô, bàn nâng hàng

Chi phí kiểm định bàn nâng đã được Nhà nước quy định mức phí tối thiểu tại thông tư số 41/TT/2016/BLĐTBXH dựa trên tải trọng làm việc của bàn nâng, sàn nâng.

Tùy từng trường hợp cụ thể mà chi phí kiểm định có thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với SITC để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

Các bài viết liên quan