Kiểm định nồi gia nhiệt dầu

Kiểm định nồi gia nhiệt dầu

Kiểm định nồi gia nhiệt dầu là hoạt động bắt buộc phải thực hiện trước khi dưa vào sử dụng nằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị được nhà nước chỉ định thực hiện chức năng kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Kiểm định nồi gia nhiệt dầu là quá trình đánh giá sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị.

Công tác kiểm định nồi gia nhiệt dầu mang lại lợi ích:

Tiêu chuẩn kiểm định nồi gia nhiệt dầu

Tiêu chuẩn, quy chuẩn được sử dụng trong quá trình kiểm định nồi gia nhiệt dầu phải được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép.

 • QCVN 01:2008/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực

 • QTKĐ 02:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu

 • TCVN 7704: 2007, Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa

 • TCVN 8366:2010, Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

 • TCVN 6155:1996, Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa

 • TCVN 6156:1996, Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử

 • TCVN 6158:1996, Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng – Yêu cầu kỹ thuật

 • TCVN 6159:1996, Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng – Phương pháp thử

 • TCVN 6008:2010, Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Có thể đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.

Quy trình kiểm định nồi gia nhiệt dầu

Quy trình kiểm định nồi gia nhiệt dầu được thực hiện qua các bước cơ bản sau:

Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, nhật ký vận hành, bảo trì và sửa chữa

 • Hồ sơ xuất xưởng

 • Kiểm tra nhật ký vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

 • Kiểm tra hồ sơ kiểm định lần trước (nếu có)

Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong

 • Xem xét vị trí lắp đặt, chiếu sáng vận hành

 • Kiểm tra hệ thống cầu thang, dây treo, giá đỡ

 • Xem xét các khuyết tật ăn mòn trên bề mặt kim loại, các biến dạng hình học do biến đổi nhiệt hoặc cơ khí.

 • Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của lớp bọc bảo ôn, cách nhiệt

 • Kiểm tra khuyết tật trên kim loại cơ bản và mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT)

Kiểm định nồi gia nhiệt dầu bên trong

Thử nghiệm áp suất

Chỉ thử nghiệm áp suất khi các bước kiểm tra trên có kết quả đạt yêu cầu. Thời hạn thử không quá 6 năm/1 lần.

Kiểm tra các cơ cấu an toàn, thiết bị bảo vệ, đo kiểm

Các cơ cấu bảo vệ an toàn, các thiết bị đo lường gắn trên nồi gia nhiệt dầu phải được kiểm định, hiệu chuẩn:

 • Van an toàn

 • Áp kế

 • Thiết bị đo mức

 • Rơ le nhiệt độ, áp suất

 • Hệ thống nối đất, cách điện vỏ thiết bị

Kiểm tra vận hành

Chỉ thực hiện khi các bước kiểm tra trên được coi là đạt yêu cầu. Kết nối các thiết bị phụ trợ, các cơ cấu an toàn… tiến hành chạy thử ở áp suất làm việc cho phép.

Thời gian kiểm định nồi gia nhiệt dầu

Công tác kiểm định nồi gia nhiệt dầu được thực tại các thời điểm:

 • Kiểm định lần đầu sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng

 • Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng. Thông thường chu kỳ kiểm định nồi gia nhiệt dầu là 2 năm/lần.

 • Chế độ kiểm định bất thường là chế độ kiểm định được tiến hành khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, đơn vị sử dụng. Khi có thay đổi về vị trí lắp đặt hoặc sau khi thay thế, sửa chữa. Khi thời gian ngưng sử dụng trên 12 tháng.

Tổ chức, cá nhân nào được phép kiểm định an toàn nồi gia nhiệt dầu

Lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Do đó, chỉ có các tổ chức và cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới có đủ điều kiện để thực hiện công việc này.

Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị có nhiều kinh nghiệm và được nhà nước chỉ định thực hiện chức năng kiểm định nồi gia nhiệt dầu.

Chi phí kiểm định nồi gia nhiệt dầu

Chi phí kiểm định nồi gia nhiệt dầu được Nhà nước quy định mức giá tối thiểu tại thông tư số 41/TT/2016/BLĐTBXH dựa trên công suất của thiết bị.

Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà chi phí kiểm định nồi gia nhiệt dầu có thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

Các bài viết liên quan