Kiểm định xe nâng người

Kiểm định xe nâng người

Kiểm định xe nâng người là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn xe nâng người theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động. SITC luôn đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng với kết quả kiểm tra khách quan, trung thực và chi phí hợp lý nhất.

Kiểm định xe nâng người là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn xe nâng người theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động.

Xe nâng người là thiết bị chuyên dụng để nâng hạ, di chuyển người và dụng cụ làm việc ở trên cao nên công tác kiểm định an toàn được đặt lên hàng đầu.

Tiêu chuẩn kiểm định xe nâng người

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về an toàn được sử dụng trong kiểm định xe nâng người:

 • QCVN22:2010/BGTVT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị tháo dỡ

 • QTKĐ18:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người

 • TCXDVN296:2004, Dàn giáo – Các yêu cầu về an toàn

 • TCVN4755:1989, Cần trục, yêu cầu an toàn đối với hệ thống thủy lực

 • TCVN5206:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng

 • TCVN5179:1990, Máy nâng hạ – Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn

Việc kiểm định xe nâng người có thể theo tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của đơn vị sử dụng, đơn vị chế tạo với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các chỉ tiêu quy định trong các tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn ở trên.

Quy trình kiểm định xe nâng người

Xe nâng người di động

Quy trình kiểm định xe nâng người được thực hiện qua các bước sau:

Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị

Các hồ sơ sau phải được xem xét

 • Lý lịch xe nâng người

 • Bản vẽ cấu tạo các cơ cấu nâng hạ, bản vẽ nguyên lý điện điều khiển

 • Quy trình vận hành và xử lý sự cố

 • Nhật ký vận hành, sửa chữa (nếu có)

 • Hồ sơ kiểm định lần trước (nếu có)

Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài

 • Kiểm tra vị trí lắp đặt

 • Xem xét kỹ thuật các cơ cấu, bộ phận của thiết bị nâng (Kết cấu kim loại chịu lực, sàn công tác, lan can bảo vệ, cáp, hệ thống thủy lực, cơ cấu truyền động, đối trọng và các cơ cấu an toàn chống quá tải. Bộ phận khống chế độ nghiêng, tầm với …)

 • Kết hợp các phương pháp kiểm tra không phá hủy để phát hiện các khuyết tật kim loại, mối hàn trên các bộ phận nâng hạ.

Thử nghiệm ở chế độ không tải

 • Vận hành thiết bị ở chế độ không tải, kiểm tra hoạt động của các cơ cấu truyền động, các cơ cấu an toàn, cơ cấu nâng hạ …

Thử nghiệm với tải trọng quy định

 • Thử tải tĩnh với tải trọng thử bằng 125% SWL hoặc bằng 125% Q(sd) trong thời gian 10 phút

 • Thử tải động ở mức tải bằng 110% SWL hoặc bằng 110% Q(sd)

 • Thử thiết bị không chế quá tải bằng (100% + 10%) SWL kiểm tra hoạt động của hệ thống chống quá tải

 • Kiểm tra hệ thống cứu hộ ở mức thử bằng 100% SWL kiểm tra tác động của hệ thống khi ngắt nguồn động lực cung cấp.

Kết quả kiểm định xe nâng người

Quá trình kiểm định xe nâng người, đơn vị kiểm định phải:

 • Ghi nhận kết quả kiểm tra vào biên bản kiểm định xe nâng người

 • Ban hành giấy chứng nhận kiểm định xe nâng người nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu

 • Lập báo cáo kiến nghị khắc phục, sửa chữa (nếu có)

Thời hạn kiểm định xe nâng người

 • Kiểm định lần đầu sau trước khi đưa vào sử dụng

 • Định kỳ 1 năm 1 lần đơn vị sử dụng phải thực hiện kiểm định an toàn. Nếu có kiến nghị của đơn vị chế tạo, đơn vị sử dụng, cơ quan chức năng về việc rút ngắn thời hạn kiểm định thì thực hiện theo kiến nghị rút ngắn đó.

 • Kiểm định bất thường khi có thay thế sửa chữa ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật an toàn hay khi có yêu cầu của cơ quan chức năng hay đơn vị sử dụng.

Chí phí kiểm định xe nâng người

Chí phí kiểm định xe nâng người đã được nhà nước quy định mức giá tối thiểu theo thông tư số 41/2016/TT/BLĐTBXH dựa trên tải trọng làm việc lớn nhất cho phép của thiết bị. Hãy liên hệ với SITC để biết thêm chi tiết.

Các bài viết liên quan