Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu

Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu

Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu là hoạt động kiểm tra và đánh giá lại chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc đã được áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng khác của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu là quá trình xem xét, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa bởi các cơ quan chức năng theo các quy chuẩn kỹ thuật chất lượng tương ứng mà Nhà nước đã quy định trước khi lưu thông trên thị trường.

Căn cứ vào khả năng gây mất an toàn sản phẩm, hàng hóa được quản lý như sau:

 • Sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 được quản lý chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng.

 • Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được quản lý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

Trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn được quy định như sau:

 • Bộ lao động - Thương binh & Xã hội chịu trách nhiệm đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động được quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 của Bộ trưởng bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 • Bộ Y tế chịu trách nhiệm đối với thực phẩm, dược phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm. Nguyên liệu sản xuất thuốc và thuốc cho người, hóa chất gia dụng, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, trang thiết bị y tế.

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm đối với cây trồng, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công trình thuỷ lợi, đê điều.

 • Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm đối với phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải.

 • Bộ Công Thương chịu trách nhiệm đối với thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động thuộc quyền quản lý của Bộ Công thương. Các hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp

 • Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật.

 • Bộ Quốc phòng kiểm tra các phương tiện, trang thiết bị quân sự, vũ khí đạn dược, khí tài, sản phẩm phục vụ quốc phòng, công trình quốc phòng.

 • Bộ Công an kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí đạn dược, khí tài, công cụ hỗ trợ.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu

Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được thực hiện qua các bước sau:

 • Đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan tại phòng tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Cục an toàn lao động

 • Đăng ký chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu tại tổ chức có chức năng chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy được Nhà nước chỉ định.

 • Tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy thực hiện công tác kiểm tra sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu và ban hành chứng thư kiểm tra

 • Tái xuất các sản phẩm, hàng hóa nếu kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu

Hồ sơ phục vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu

Khi đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu, đơn vị nhập khẩu phải cung cấp các hồ sơ sau:

 • Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

 • Hợp đồng (Contract)

 • Danh mục hàng hóa (Packing list) kèm theo hợp đồng

 • Hóa đơn (invoice)

 • Vận đơn (Bill of Lading)

 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

 • Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O - Certificate of Origin)

 • Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q - Certificate of Quality)

 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS

 • Ảnh hoặc tài liệu mô tả hàng hóa nhập khẩu

 • Mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy

 • Nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định)

Các bài viết liên quan