Banner

Kiểm định bồn chứa LPG

Bồn chứa LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) là thiết bị thuộc danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Kiểm định bồn chứa LPG trước khi đưa vào sử dụng, trong quá trình sử dụng là hoạt động bắt buộc mà đơn vị sử dụng phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

Kiểm định bồn chứa LPG là quá trình đánh giá sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng bồn chứa.

Bồn chứa LPG hay còn gọi là bồn chứa gas công nghiệp, là thiết bị tồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG - Liquefied petroleum gas) phục vụ sản xuất, kinh doanh.

LPG là môi chất có tính cháy nổ cao, vì vậy công tác kiểm định an toàn phải được thực hiện nghiêm ngặt nhằm loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn, nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình vận hành thiết bị.

Bồn chứa khí dầu mỏ hóa hóa lỏng (LPG, CNG, LNG) là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về van toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương. Chỉ những cá nhân, tổ chức được Bộ Công thương chỉ định mới được phép thực hiện công việc này.

Tiêu chuẩn kiểm định bồn chứa LPG

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng trong quá trình kiểm định bồn chứa LPG phải được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép.

 • QCVN 01:2008/BLĐTBXH, Quy chuẩn kiểm định kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực

 • QCVN:10-2012/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng.

 • QTKĐ 03:2017/BCT, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

 • TCVN 8366: 2010, Bình chịu áp lực. Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

 • TCVN6155:1996, Bình chịu áp lực. Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa

 • TCVN6156:1996, Bình chịu áp lực. Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử

 • TCVN 6008:2010, Thiết bị áp lực - Mối hàn. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

 • TCVN 7441:2004, Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng - LPG tại nơi tiêu thụ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành

 • TCVN 6486:2008, Khí đốt hóa lỏng -LPG. Tồn chứa dưới áp suất - Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt

Ngoài ra, tùy từng trường hợp riêng biệt có thể đánh giá chất lượng theo các tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không thấp hơn mức quy định trong nước.

Quy trình kiểm định bồn chứa LPG

Quy trình kiểm định bồn chứa LPG phải được thực hiện tuần tự theo các bước sau. Chỉ thực hiện bước kế tiếp khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch bồn chứa LPG

 • Hồ sơ thiết kế, chế tạo, lắp đặt

 • Nhật ký vận hành, bảo trì, sửa chữa

 • Hồ sơ kiểm định lần trước

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật bên trong, bên ngoài

 • Kiểm tra vị trí lắp đặt. Đánh giá khoảng cách an toàn.

 • Kiểm tra sàn thao tác , cầu thang …

 • Xem xét tình trạng kỹ thuật các van khóa. Các thiết bị đo lường, an toàn, tự động.

 • Kiểm định chất lượng mối hàn. Kiểm tra các khuyết tật trên kim loại cơ bản, các mối nối … bằng mắt và bằng phương pháp không phá hủy (NDT)

Kiểm định bồn chứa LPG chôn ngầm

Bước 3: Nghiệm thử áp suất

Tiến hành thử bền, thử kín theo yêu cầu của tiêu chuẩn kiểm tra.

Bước 4: Kiểm định các cơ cấu an toàn, đo lường, bảo vệ

Kiểm tra các thiết bị đo lường, cơ cấu an toàn:

 • Kiểm định van an toàn

 • Áp kế

 • Thiết bị đo mức

 • Rơ le nhiệt độ, áp suất

 • Hệ thống nối đất, cách điện vỏ thiết bị

Bước 5: Kiểm tra vận hành bồn chứa LPG

Kết nối các thiết bị phụ trợ, cơ cấu an toàn… vận hành hệ thống ở áp suất làm việc cho phép.

Bước 6: Xử lý kết quả kiểm định bồn chứa LPG

 • Lập biên bản kiểm định bồn chứa LPG theo mẫu quy định

 • Lập biên bản kiến nghị, khắc phục (nếu có)

 • Dán tem kiểm định, thông qua biên bản kiểm tra và ban hành kết quả kiểm định bồn chứa LPG.

Thời hạn kiểm định bồn chứa LPG

Kiểm định bồn chứa LPG - Bồn chứa Gas được thực hiện tại các thời điểm sau:

 • Kiểm định lần đầu sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng

 • Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng là 3 năm/lần và 2 năm/lần khi thời gian sử dụng trên 12 năm.

 • Chế độ kiểm định bất thường được tiến hành khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, đơn vị sử dụng. Khi có thay đổi về vị trí lắp đặt, thay thế, sửa chữa. Chế độ kiểm định này cũng áp dụng cho các bình chịu áp lực có thời gian ngưng sử dụng trên 12 tháng.

Chi phí kiểm định bồn chứa LPG

Chi phí kiểm định bồn chứa LPG, bồn chứa Gas được Nhà nước quy định mức phí tối thiểu theo thông tư số 41/TT/2016/BLĐTBXH dựa trên dung tích của bồn chứa.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà giá kiểm định bồn chứa LPG có thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

Các bài viết liên quan