Kiểm định cần trục

Kiểm định cần trục

Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị được Nhà nước chỉ định thực hiện chức năng kiểm định cần trục, cần trục tự hành cần cẩu. SITC luôn đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng với kết quả kiểm định khách quan, trung thực và chi phí hợp lý nhất.

Kiểm định cần trục tự hành hay kiểm định cần cẩu là hoạt động bắt buộc theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước khi doanh nghiệp hoặc cá nhân sử dụng thiết bị này.

Quá trình kiểm định cần trục nhằm kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của cần trục dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Tại sao phải kiểm định cần trục

Kiểm định an toàn cần trục tự hành đem đến các lợi ích sau:

 • Đảm bảo an toàn cho người vận hành và những người khác trong phạm vi làm việc của cần trục, tránh hư tổn hàng hóa, thiết bị.

 • Tuân thủ các quy định hiện hành khi sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

 • Là bằng chứng pháp lý cho khách hàng và cho đơn vị bảo hiểm.

Quy chuẩn, tiêu chuẩn kiểm định cần trục

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm định cần trục được sử dụng trong quá trình kiểm định an toàn cần trục phải được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép.

 • TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật

 • TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng

 • TCVN 8590-2:2010 (ISO 4301-2:2009), Cần trục. Phân loại theo chế độ làm việc. Phần 2: Cần trục tự hành

 • TCVN 8242-2:2009, Cần trục - Từ vựng - Phần 2: Cần trục tự hành

 • TCVN 5179:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn

 • TCVN 10837:2015, Cần trục - Dây cáp - Bảo dưỡng, bảo trì, kiểm tra và loại bỏ

 • TCVN 8855-2:2011, Cần trục và thiết bị nâng. Chọn cáp. Phần 2: Cần trục tự hành. Hệ số an toàn

 • TCVN 4755:1989, Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thủy lực

 • QCVN 07: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

 • QCVN 29:2016/BLĐTBXH, Quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động đối với cần trục.

 • QTKĐ 10:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành

Có thể kiểm định cần trục tự hành với các tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.

Quy trình kiểm định cần trục

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật cần trục

 • Kiểm tra lý lịch, bản vẽ

 • Kiểm tra hồ sơ quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa

 • Xem xét hồ sơ kiểm định cần trục lần trước

Bước 2: Khám xét kỹ thuật

Kiểm tra mặt bằng đặt cần trục, các biện pháp, hướng dẫn an toàn vận hành, sử dụng

 • Xem xét sự phù hợp, đồng bộ của cần trục, đối chiếu hồ sơ kỹ thuật

 • Kiểm tra lần lượt tình trạng kỹ thuật của cơ cấu, bộ phận (kết cấu kim loại và liên kết, các chi tiết của cơ cấu nâng hạ, cơ cấu di chuyển, cơ cấu quay, …)

 • Đánh giá kỹ thuật của các thiết bị an toàn (phanh, hạn chế hành trình, chống quá tải, …)

 • Kiểm tra đối trọng, khung đỡ đối trọng, chân chống, …

Bước 3: Kiểm tra vận hành : thử không tải và có tải

Chỉ thực hiện sau khi các bước kiểm tra ở trên có kết quả đạt yêu cầu.

 • Thử không tải để kiểm tra hoạt động của tất cả các cơ cấu và trang bị điện, các thiết bị an toàn, phanh, hãm và các thiết bị điều khiển, chiếu sáng, tín hiệu cảnh báo, …

 • Tiến hành thử tải tĩnh ở tải trọng bằng 125%SWL ở hai vị trí tầm với nhỏ nhất và lớn nhất theo đặc tính tải của cần cẩu.

 • Thử tải động ở mức 110%SWL ở hai vị trí như trên

Bước 4: Xử lý kết quả kiểm định cần trục

 • Lập biên bản kiểm định cần trục tự hành có chữ ký của các bên liên quan. Ghi tóm tắt kết quả vào lý lịch cần trục, dán tem kiểm định (khi đạt yêu cầu).

 • Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định

Thời hạn kiểm định cần trục

Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục được quy định như sau:

 • Thông thường thời hạn kiểm định định kỳ là 02 năm. Đối với cần trục có thời gian sử dụng trên 10 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.

 • Thời hạn kiểm định định kỳ cầu trục có thể ngắn hơn theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu đơn vị sử dụng

Tổ chức cá nhân nào được chỉ định công việc kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục

Lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Chỉ các tổ chức và cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới đủ điều kiện để thực hiện công việc này.

Kiểm định an toàn cần trục tự hành có kết quả tin cậy, khách quan, chính xác thì kinh nghiệm của kiểm định viên cũng như các thiết bị, máy móc được sử dụng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng kiểm định.

Chi phí kiểm định cần trục tự hành

Chi phí kiểm định cần trục đã được Nhà nước quy định mức giá tối thiểu theo thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH dựa trên tải trọng làm việc của cần trục.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà chi phí kiểm định cần trục tự hành có thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với SITC để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

Các bài viết liên quan