Kiểm định đường ống dẫn khí y tế

Kiểm định đường ống dẫn khí y tế

Kiểm định đường ống dẫn khí y tế là hoạt động kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống cung cấp khí y tế tại các bênh viện dựa trên các tiêu chuẩn hiện hành. Hệ thống đường ống dẫn khí y tế bao gồm: Hệ thống đường ống dẫn khí oxy, đường ống dẫn khí nén, đường ống chân không, khí gây mê...

Kiểm định đường ống dẫn khí y tế hay còn gọi là kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế. Là quá trình kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng hệ thống.

Hệ thống đường ống dẫn khí y tế bao gồm:

 • Hệ thống đường ống dẫn khí oxy (giàu oxy)

 • Đường ống dẫn khí nén (để thở)

 • Đường ống chân không

 • Các hệ thống khí khác dùng trong y tế (khí gây mê, hỗn hợp khí oxy và giàu oxy, khí dùng để điều khiển)

Kiểm định đường ống dẫn khí y tế

Tại sao phải kiểm định đường ống dẫn khí y tế

Hệ thống đường ống dẫn khí y tế thuộc danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Cá tổ chức, cá nhân phải thực hiện kiểm định an toàn theo đúng quy định khi sử dụng hệ thống.

Ngoài việc tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn lao động. Công tác kiểm định đường ống dẫn khí y tế có lợi ích sau:

 • Đảm bảo hệ thông được vận hành liên tục.

 • Giảm hao hụt môi chất

 • Ổn định áp suất khi vận hành

 • Đảm bảo an toàn cho người vận hành và người sử dụng

Tiêu chuẩn kiểm định đường ống dẫn khí y tế

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được sử dụng trong quá trình kiểm định hệ khí y tế phải được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép.

 • QTKĐ 05:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế

 • TCVN 8022-1:2009, Hệ thống đường ống khí y tế - Phần 1: Hệ thống đường ống cho khí nén y tế và chân không

 • TCVN 7742:2007, Hệ thống làm giàu ôxy để sử dụng với hệ thống ống dẫn khí y tế

 • TCVN6008:2010, Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra

Ngoài ra, tùy từng trường hợp riêng biệt có thể đánh giá chất lượng theo các tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.

Quy trình kiểm định đường ống dẫn khí y tế

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ

Các hồ sơ sau phải được xem xét:

 • Bản vẽ, lý lịch tuyến ống

 • Các báo kiểm tra, thử nghiệm đã thực hiện

 • Các chứng chỉ vật liệu

 • Nhật ký vận hành, bảo trì, sửa chữa

 • Hồ sơ kiểm định lần trước

Bước 2: Khám xét kỹ thuật

 • Kiểm tra khoảng cách an toàn nơi có tuyến ống đi qua.

 • Xem xét các giây treo, giá đỡ. Kiểm tra màu sơn, dán nhãn.

 • Xem xét các khuyết tật ăn mòn trên bề mặt kim loại, các biến dạng hình học trên đường ống

 • Kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ

 • Đánh giá chất lượng mối hàn bằng phương pháp không phá hủy

Bước 3: Thử nghiệm áp suất

 • Thử bền: Đường ống sẽ được cô lập để thử nghiệm khả năng chịu áp lực ở áp suất mà tiêu chuẩn kiểm tra quy định nhằm đánh giá khả năng chịu áp lực ở điều kiện cao nhất cho phép.

 • Thử kín: Toàn bộ hệ thống sẽ được kiểm tra rò rỉ ở áp suất làm việc cho phép trong thời gian từ 2 – 24 giờ.

Bước 4: Kiểm định các cơ cấu an toàn, bảo vệ

 • Kiểm định van an toàn

 • Áp kế

 • Kiểm tra van giảm áp, điều áp, van chống tạt lửa lại (backfire)

 • Kiểm tra an toàn điện

Bước 5: Kiểm tra vận hành hệ thống

Kết nối các thiết bị phụ trợ, các cơ cấu an toàn… tiến hành chạy thử thiết bị ở áp suất làm việc cho phép.

Quá trình kiểm định đường ống dẫn khí y tế đạt yêu cầu. Kiểm định viên lập biên bản kiểm định và ban hành kết quả kiểm định.

Kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí y tế

Thời hạn kiểm định đường ống dẫn khí y tế

Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí y tế được thực hiện khi:

 • Kiểm định lần đầu sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng

 • Định kỳ ngay khi hết hạn kiểm định. Chu kỳ kiểm định định kỳ là 3 năm đối với hệ thống sử dụng dưới 12 năm và 2 năm đối với hệ thống có thời gian sử dụng từ 12 năm trở lên.

 • Kiểm định bất thường khi có yêu cầu của cơ quan chứng năng. Đơn vị sử dụng. Chế độ này cũng áp dụng khi có thay đổi về vị trí lắp đặt hay sau khi có thay thế, sửa chữa.

Quy định về tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định

Các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm định đường ống dẫn khí y tế phải được nhà nước cấp phép.

Người thực hiện công tác kiểm định phải tuân thủ các yêu cầu mà quy trình kiểm định đã đưa ra.

Chi phí kiểm định đường ống khí y tế

Nhà nước đã quy định mức giá tối thiểu dựa trên chiều dài đường ống tại thông tư số 41/2016/TT/BLĐTBXH ngày 11/11/2016.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà giá kiểm định đường ống khí y tế có thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với SITC để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

Các bài viết liên quan