Kiểm định trạm trộn bê tông nhựa nóng

Kiểm định trạm trộn bê tông nhựa nóng

Kiểm định trạm trộn bê tông nhựa nóng là quá trình kiểm tra, thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng làm việc an toàn của hệ thống. Công ty Kiểm định & thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị được Nhà nước chỉ định chức năng kiểm định an toàn và chứng nhận chất lượng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Kiểm định trạm trộn bê tông nhựa nóng là hoạt động kiểm tra, thử nghiệm theo quy trình kỹ thuật để đánh giá khả năng làm việc an toàn của hệ thống.

Vì sao phải kiểm định an toàn trạm trộn bê tông

Kiểm định trạm trộn bê tông nhựa nóng nhằm:

 • Đảm bảo an toàn cho người vận hành

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

 • Tăng năng suất lao động do thời gian làm việc của hệ thống không bị gián đoạn

 • Giảm các chi phí bồi thường do tai nạn lao động gây ra

 • Bằng chứng pháp lý cần thiết cung cấp cho đơn vị bảo hiểm, khách hàng khi đánh giá.

Tiêu chuẩn kiểm định trạm bê tông nhựa nóng

Các tiêu chuẩn và tài liệu được áp dụng và tham khảo khi kiểm định an toàn trạm bê tông nhựa nóng.

 • 22TCN 255:1999, Trạm trộn bê tông nhựa nóng. Yêu cầu kỹ thuật. Phương pháp kiểm tra

 • TCVN 3148:1979, Băng tải. Yêu cầu chung về an toàn

 • TCVN 5420:1991, Băng tải. Thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật

 • TCXDVN 181:1996, Băng tải, gầu tải, xích tải, vít tải. Sai số lắp đặt

 • TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật.

 • TCVN8819:2011, Mặt đường bê tông nhựa nóng. Yêu cầu thi công và nghiệm thu

 • Máy vận chuyển liên tục. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM

 • Materials Handling Equipment. M.P Alexandrov, Mir Publishers

Quy trình kiểm định trạm trộn bê tông nhựa nóng

Quy trình kiểm định trạm trộn bê tông nhựa nóng được SITC biên soạn dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Kiểm định trạm trộn bê tông nhựa nóng

Hoạt động kiểm định chỉ thực hiện khi trạm trộn bê tông đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Có đầy đủ các hồ sơ thiết kế, thi công của đơn vị lắp đặt.

Có thể tóm tắt quy trình kiểm định theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

Các hồ sơ sau phải được xem xét:

 • Hồ sơ thiết kế, lắp đặt trạm trộn bê tông

 • Các chứng chỉ kiểm tra, thử nghiệm trong quá trình lắp đặt, cải tạo

 • Quy trình vận hành và xử lý sự cố

 • Hồ sơ kiểm định lần trước (nếu có)

Bước 2: Khám xét kỹ thuật

 • Kiểm tra sự phù hợp của hệ thống giữa thực tế và hồ sơ thiết kế

 • Kiểm tra các biến dạng hình học và ăn mòn của cơ cấu mang tải, cơ cấu trộn. Hệ thống cấp phối nguyên liệu và thành phẩm.

 • Xem xét tình trạng kỹ thuật các hệ thống bảo vệ an toàn. Hệ thống tín hiệu, biển báo

 • Đo kiểm tra hệ thống nối đất, cách điện. Hệ thống chống sét.

Bước 3: Thử vận hành không tải

Vận hành hệ thống trạm trộn bê tông ở chế độ không tải để kiểm tra hoạt động của:

 • Hệ thống cấp phối nguyên vật liệu

 • Hệ thống hút bụi

 • Buồng đốt, trống rang, silo

 • Các thiết bị an toàn bảo vệ (phanh, đèn tính hiệu), hệ thống ngắt khẩn cấp …

Bước 4: Thử vận hành có tải

Vận hành trạm trộn bê bông ở mức công suất cao nhất cho phép. Kiểm tra hoạt động của các thiết bị, bộ phận của trạm trộn. Các cơ cấu an toàn, tự động …

Bước 5: Xử lý kết quả kiểm định

Sau khi kết thúc quá trình kiểm tra kỹ thuật an toàn. Kiểm định viên lập biên bản và ban hành giấy chứng nhận kiểm định an toàn trạm trộn bê tông.

Thời hạn kiểm định trạm trộn bê tông

Kiểm định an toàn trạm trộn bê tông được thực hiện khi:

 • Kiểm định lần đầu sau khi lắp đặt, trước khi sử dụng

 • Hằng năm, định kỳ kiểm định trạm trộn bê tông

 • Kiểm định bất thường khi có thay thế sửa chữa. Sau khi ngưng sử dụng trạm trộn quá 6 tháng.

Tổ chức, cá nhân nào được phép thực hiện công tác kiểm định trạm trộn bê tông

Chỉ những tổ chức, cá nhân được nhà nước chỉ định chức năng kiểm định an toàn mới được phép thực hiện.

Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị có nhiều kinh nghiệm thực hiện kiểm định trạm trộn Bê tông. Là đơn vị được nhà nước chỉ định chức năng kiểm định các thiết bị, máy, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Chi phí kiểm định trạm trộn bê tông nhựa nóng

Chi phí kiểm định an toàn trạm trộn bê tông phụ thuộc vào công suất của trạm trộn. Để có chi phí kiểm định hợp lý nhất, xin vui lòng liên hệ với trực tiếp với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Các bài viết liên quan