Kiểm định vận thăng nâng hàng

Kiểm định vận thăng nâng hàng

Vận thăng nâng hàng là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Chỉ những vận thăng đã được kiểm định đạt yêu cầu mới được đưa vào sử dụng. Công ty Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) là đơn vị được Nhà nước chỉ định thực hiện chức năng kiểm định vận thăng nâng hàng.

Kiểm định vận thăng nâng hàng hay kiểm định an toàn vận thăng là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị.

Vận thăng nâng hàng được kiểm định dưới các hình thức sau:

 • Kiểm định cầu trục lần đầu: Sau khi lắp đặt vận thăng, trước khi đưa vào sử dụng

 • Kiểm định định kỳ: Khi hết thời hạn kiểm định ghi trên phiếu kết quả kiểm định lần trước

 • Chế độ kiểm định bất thường: Vận thăng được kiểm định sau khi có cải tạo, sửa chữa lớn hoặc khi có sự cố và đã được khắc phục xong. Khi thay đổi vị trí lắp đặt hoặc ngưng sử dụng trên 12 tháng.

Tại sao phải kiểm định vận thăng nâng hàng, vận thăng nâng người

Kiểm định vận thăng nhằm có các lợi ích sau:

 • Đảm bảo an toàn cho người vận hành và môi trường xung quanh

 • Đảm bảo an toàn cho hàng hóa, tránh thiệt hại cơ sở vật chất

 • Tuân thủ các quy định hiện hành khi sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Kiểm định vận thăng nâng hàng

Các tiêu chuẩn kiểm định vận thăng nâng hàng, nâng người

Các tiêu chuẩn an toàn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được áp dụng trong quá trình kiểm định vận thăng:

 • QCVN 07: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng.

 • QCVN 16:2013/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng

 • QTKĐ 20-2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định anto vận thăng nâng hàng

 • TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật

 • TCVN5206:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng

 • TCVN 5207:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn chung

 • TCVN5209:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện

 • TCVN 5179:90, Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn

 • TCVN9358 : 2012, Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung

Có thể viện dẫn các tiêu chuẩn của nước ngoài để đánh giá nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.

Quy trình kiểm định vận thăng nâng hàng, nâng người

Quy trình kiểm định vận thăng nâng hàng được thực hiện tuần tự qua các bước cơ bản sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

 • Kiểm tra hồ sơ lắp đặt vận thăng

 • Xem xét bản vẽ, lý lịch thiết bị

 • Nhật ký vận hành, bảo trì, sửa chữa (đối với kiểm định định kỳ, bất thường)

 • Hồ sơ kiểm định lần trước

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật

 • Kiểm tra vị trí lắp đặt. Các biện pháp an toàn

 • Kiểm tra tính đồng bộ, đầy đủ, sự phù hợp của các bộ phận, chi tiết và thông số kỹ thuật của thiết bị so với hồ sơ, lý lịch vận thăng.

 • Kiểm tra móng và các liên kết giữa thân tháp và móng

 • Khám xét các cơ cấu, bộ phận (kết cấu kim loại và liên kết, các chi tiết của cơ cấu nâng hạ, cơ cấu di chuyển, cáp, đường ray, thân tháp…)

 • Kiểm tra cửa tầng và lồng bảo vệ

 • Đánh giá tình trạng kỹ thuật của các thiết bị an toàn (phanh, hạn chế hành trình, giảm chấn, chống quá tải, tín hiệu cảnh báo di chuyển, …)

 • Kiểm tra điện trở nối đất, điện trở cách điện

Bước 3: Thử nghiệm

Khi các bước kiểm tra trên có kết quả đạt yêu cầu.

 • Thử không tải để kiểm tra hoạt động của tất cả các cơ cấu và trang bị điện, các thiết bị an toàn, phanh, hãm an toàn. Các thiết bị điều khiển, chiếu sáng, tín hiệu cảnh báo, …

 • Tiến hành thử tải tĩnh ở tải trọng bằng 125%SWL

 • Thử tải động ở mức 110%SWL

Bước 4: Xử lý kết quả kiểm định

 • Lập biên bản kiểm định vận thăng. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch, dán tem kiểm định (khi đạt yêu cầu)

 • Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định vận thăng.

Kiểm định vận thăng nâng hàng

Thời hạn kiểm định vận thăng

 • Thời hạn kiểm định định kỳ là 02 năm. Đối với vận thăng nâng hàng có thời gian sử dụng trên 10 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.

 • Hạn kiểm định định kỳ vận thăng nâng hàng có thể bị rút ngắn hơn do các quy định khác của nhà chế tạo hoặc yêu cầu đơn vị sử dụng

Tổ chức, cá nhân nào đủ điều kiện thực hiện kiểm định an toàn vận thăng

Lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kinh doanh có điều kiện. Chỉ có các tổ chức và cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mới có đủ điều kiện để thực hiện công việc này.

Chi phí kiểm định vận thăng

Chi phí kiểm định vận thăng nâng hàng được Nhà nước quy định mức phí tối thiểu tại thông tư số 41/TT/2016/BLĐTBXH dựa trên tải trọng làm việc của vận thăng.

Tùy từng trường hợp cụ thể mà chi phí kiểm định vận thăng có thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với SITC để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!

Các bài viết liên quan