Huấn luyện an toàn nhóm 1 - Dành cho cán bộ quản lý

Huấn luyện an toàn nhóm 1 - Dành cho cán bộ quản lý

Huấn luyện an toàn nhóm 1 - Dành cho cán bộ quản lý là chuyên đề huấn luyện an toàn cho người quản lý phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động bao gồm: người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc. Phụ trách bộ phận sản xuất,quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

Huấn luyện an toàn nhóm 1 hay còn gọi là huấn luyện an toàn cho cán bộ quản lý. Là khóa huấn luyện an toàn cho các đối tượng sau:

 • Người đứng đầu đơn vị, cơ cở sản xuất, cơ sở kinh doanh. Các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc.

 • Người phụ trách bộ phận sản xuất, bộ phận kinh doanh, kỹ thuật. Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

 • Cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 1

Huấn luyện an toàn nhóm 1 - Dành cho cán bộ quản lý bao gồm các nội dung chính sau đây:

Hệ thống chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn nhóm 1 - dành cho cán bộ quản lý sẽ giới thiệu hệ thống văn bản pháp luật về an toàn vệ sinh lao động:

 • Tổng quan về hệ thống văn bản pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

 • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động

 • Các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động khi xây dựng mới, khi mở rộng hoặc cải tạo cơ sở sản xuất. Các quy định về việc sử dụng, bảo quản các máy thiết bị, vật tư, hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động

Khóa huấn luyện an toàn nhóm 1 cung cấp về nghiệp vụ công tác an toàn - vệ sinh lao động:

 • Cách tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở. Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn vệ sinh lao động.

 • Kiến thức về các yếu tố nguy hiểm, có hại. Các biện pháp phòng và tránh

 • Phương pháp cải thiện môi trường lao động

 • Xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Thời gian huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

 • Tổng thời gian huấn luyện an toàn nhóm 1 - Dành cho cán bộ quản lý là 16 giờ

 • Kết thúc huấn luyện, học viên được cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện” nếu kết quả huấn luyện đạt yêu cầu.

 • Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận là 2 năm

Chi phí huấn luyện an toàn nhóm 1

Chi phí huấn luyện phụ thuộc vào số lượng học viên và địa điểm huấn luyện (huấn luyện tại cơ sở hoặc tại đơn vị huấn luyện). Mọi thắc mắc về công tác an toàn vệ sinh lao động xin liên hệ với SITC. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Các bài viết liên quan