Huấn luyện an toàn nhóm 2 - Dành cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn nhóm 2 - Dành cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn nhóm 2 là chuyên đề huấn luyện an toàn cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách. Người trực tiếp giám sát về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Huấn luyện an toàn nhóm 2 là chuyên đề huấn luyện an toàn cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động:

  • Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách.

  • Người trực tiếp giám sát về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Nội dung huấn luyện an toàn nhóm 2

Chương trình huấn luyện an toàn nhóm 2 - Cán bộ chuyên tránh, bán chuyên trách, cán bộ giám sát an toàn vệ sinh lao động bao gồm:

  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

  • Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động (Tổ chức, thực hiện, duy trì, cải tiến)

  • Huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, hóa chất … có yếu tố nguy hiểm và quy trình làm việc an toàn với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động

Thời gian huấn luyện an toàn nhóm 2

  • Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

  • Đơn vị huấn luyện cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện” cho những học viên đạt yêu cầu.

  • Giấy chứng nhận huấn luyện có thời hạn 2 năm

Chi phí huấn luyện an toàn nhóm 2

Chi phí huấn luyện an toàn phụ thuộc vào số lượng học viên và địa điểm huấn luyện (huấn luyện tại cơ sở hoặc tại đơn vị huấn luyện).

Mọi thắc mắc về công tác an toàn vệ sinh lao động xin liên hệ với SITC. Chúng tôi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Các bài viết liên quan