Huấn luyện an toàn vận hành bình chịu áp lực

Huấn luyện an toàn vận hành bình chịu áp lực

Công tác huấn luyện an toàn vận hành bình chịu áp lực nhằm giúp người vận hành có các kiến thức cơ bản về pháp luật an toàn vệ sinh lao động. Cung cấp các kỹ năng về kỹ thuật an toàn khi vận hành bình chịu áp lực. Các biện pháp phòng ngừa các mối nguy hiểm trong quá trình vận hành.

Huấn luyện an toàn vận hành bình chịu áp lực là công tác bắt buộc mà người chủ lao động, người lao động phải thực hiện trước khi sử dụng và vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Chỉ những cá nhân đã được huấn luyện an toàn mới được phép vận hành bình chịu áp lực

Huấn luyện an toàn vận hành bình chịu áp lực giúp người lao động có các kiến thức cơ bản về:

 • Hệ thống pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

 • Kiến thức về các mối nguy hiểm, có hại khi vận hành bình chịu áp lực. Nhận diện và phòng tránh

 • Xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động

Nội dung huấn luyện an toàn vận hành bình chịu áp lực

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP thì công tác huấn luyện an toàn vận hành bình chịu áp lực cho người lao động phải đáp ứng được các nội dung sau:

 • Hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

 • Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Người sử dụng lao động

 • Cấu tạo và nguyên lý hoạt động an toàn bình chịu áp lực

 • Các yếu tố nguy hiểm khi vận hành bình chịu áp lực. Cách nhận diện và biện pháp phòng tránh.

 • Quy trình vận hành và xử lý sự cố bình chịu áp lực

 • Quy trình ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố

 • Thiết bị bảo vệ cá nhân. Tính năng, cách sử dụng và bảo quản

 • Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn.

 • Quy trình kiểm định bình chịu áp lực, bình chứa không khí nén

Huấn luyện an toàn vận hành bình chịu áp lực

Hình thức và thời gian huấn luyện an toàn vận hành bình chịu áp lực

Huấn luyện an toàn vận hành bình chịu áp lực, bình chứa không khí nén phải được thực hiện khi:

 • Huấn luyện lần đầu: dành cho người vận hành bình chịu áp lực mới được tuyển dụng, thời gian huấn luyện ít nhất 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 • Huấn luyện định kỳ: Được thực hiện định kỳ hai (02) năm một lần cho người vận hành. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.

 • Huấn luyện lại: Được thực hiện khi có sự thay đổi chủng loại thiết bị chịu áp lực. Khi thay đổi công nghệ sản xuất. Khi người lao động đã nghỉ làm việc từ sáu tháng trở lên. Thời gian huấn luyện bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.

Chi phí huấn luyện an toàn vận hành bình chịu áp lực

Chi phí huấn luyện an toàn vận hành bình chịu áp lực phụ thuộc vào số lượng học viên, địa điểm giảng dạy, hình thức huấn luyện hay các yêu cầu đặc biệt khác của khách hàng.

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Các bài viết liên quan